CYKL AFISZY DO FINISAŻU STADIONU X-LECIA

WYSTAWA W REDAKCJI RES PUBLICA NOWA5-20 lutego 2009, 10.00-18.00

Zestaw afiszy do akcji artystycznych na Stadionie X-lecia powstał pomiędzy październikiem 2007 a czerwcem 2008 na zlecenie Fundacji Bęc Zmiana oraz Fundacji Laury Palmer. Afisze, obok ulotek, zaproszeń i znaczków, były częścia spójnego zestawu materiałów graficznych związanych z przywoływaniem wieloznaczności tego miejsca. Zwięczeniem i podsumowaniem cyklu był też projekt książki „Stadion X- miejscie którego nie było” (wyd. 2008, Fundacja Bęc Zmiana i Korporacja Ha!art).

Afisze nawiazują formalnie od prostych tablic, plakatów informacyjnych i druków sportowych z lat 50 i 60. Składają się z dwukolorowych układów literniczych oraz prostych ilustracji wykonanych różnymi technikami (rysunek, znak, fotografia, stempel). Ich spójność jest celowo łamana przez różnorodność ilustracji. Seria unika jednak stylizacji czy też dosłownego odwzorowania ówczesnych projektów, ma być raczej ich dalekim echem, podobnie jak architektura opuszczonego Stadion X-lecia przechowuje ślady epoki powojennej.


Rene Wawrzkiewicz

Grafik-projektant. Absolwent wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Współtwórca studia projektowego MamaStudio (2001-2008). Współzałożyciel Stowarzyszenia Tworców Grafiki Użytkowej, w którym koordynował m.in.: Doroczne Wystawy Prac Członków STGU i Wykłady o Projektowaniu. Autor projketów graficznych i indetyfikacji wizualnych dla m.in.: Arkadius Anarchy Jeans, Agencji Good Music, Instytutu Adama Mickiewicza, Fundacji Bęc Zmiana, Fundacji Galerii Foksal, Fundacji Laury Palmer, Teatru Polskiego w Bydgoszczy, TVP Kultura. Obecnie autor oprawy graficznej Nowego Teatru w Warszawie.

Wystawa czynna od 5 do 20 lutego w godzinach 10.00-18.00

Res Publica Nowa, ul. Gałczyńskiego 5, www.res.publica.pl