RUINY PRL W BWA WROCŁAW

drugie życie niechcianej architektury

Rewitalizacja ideologii na przykładzie warszawskiego Stadionu X lecia oraz budownictwa użyteczności publicznej po 45 roku we Wrocławiu.

27.02 (piątek) o godzinie 18.00

uczestnicy:
Joanna Warsza - kuratorka, redaktorka książki "Stadion X. Miejsce którego nie było"
Agata Gabiś i Michał Duda - kuratorzy wystawy "Całe morze budowania"
Piotr Stasiowski - prowadzenie

Charakter architektury użyteczności publicznej zmienia się w czasie odpowiadając na wyzwania ideologii, polityczności, społeczno - narodowościowych ruchów, przewartościowań. Ewolucja ta, wiązana z pojęciami rewitalizacji, często odsuwa w zapomnienie bądź niebyt budynki niepoprawne politycznie, swą genezę wynoszącą z fundowania ideologii komunistycznej w okresie PRLu. Takie miejsca jak Stadion X-lecia, który w okresie wczesnego kapitalizmu przerodził się w targowisko skupiające wielonarodowościową społeczność ponad podziałami terytorialnymi, czy próby powojennej adaptacji Wrocławia w duchu betonowego modernizmu, mającego stać się nową tożsamością dla przybyłych tu Polaków są przykładami tych procesów. Z perspektywy czasu zastanowimy się nad wartością zachowywania takich budowli, ich znaczenia historycznego i artystycznego. Czy warto i w jaki sposób należy zachowywać ich pamięć?

Spotkaniu towarzyszyć będzie promocja książki Stadion X. Miejsce którego nie było wydanej przez korporację Ha!art w grudniu zeszłego roku.