STADION W THE BUILDING W BERLINIE, 25.04.2009Stadion X: Seminarium o Stadionie Dziesięciolecia w The Building w Berlinie
Sobota 25 kwietnia 2009

Paneliści:
Sebastian Cichocki, kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Warren Niesłuchowski, filolog klasyczny
Stefanie Peter, antropolożka
Anda Rottenberg, kuratorka, krytyk sztuki
Pit Schultz i Diana McCarty, radiowcy, aktywiści, backyardradio Berlin
Joanna Warsza, kuratorka, Fundacja Laury Palmer

The Building / Platz der Vereinten Nationen 14a / Berlin, 10249 / Niemcy, www.e-flux.com
Koordynacja: Magda Magiera

Nielegalne sadzenie roślin podarowanych przez artystów Sebastianowi Cichockiemu, fot. Chris Frey

The Building to jedno z najbardziej wpływych miejsc w Berlinie. Niekomercyjna galeria, międzynarodowe centrum debat, czytelnia, punkt bezpłatnego wypożyczania wideo-artu oraz najsłynniejszy bodaj na świecie elektroniczny informator o sztuce (e-flux).

Niekomercyjny i oddolny profil tego miejsca jest spójny z charakterem prezentacji działań artystów na Stadionie X-lecia, w miejscu, które powstało odśrodkowo i spontanicznie, jako efekt zmian systemowych po 1989 roku. Berlińska publiczność szczególnie wrażliwa jest na inicjatywny związane z tymczasowością, chwilowym zasiedlaniem, transformacją systemową, zaangażowaniem społecznym, spontaniczną i nielegalną architekturą. Wystąpienia i dyskusje zwróciły uwagę na wielowątkowość Stadionu, ze szczególnym wyróżnieniem elementów wielokulturowych, braku sporów o powojennym dziedzictwie architektonicznym czy też oddolnie powstałej tkanki miejskiej.Stefanie Peter, fot. Chis Frey


Anda Rottenberg, fot. Chris Frey

Sterta językowa w słuchowisku Sebastiana Cichockiego, fot. Chris FreyPit Schultz i Diana McCarty, backyardradio, fot. Chris Frey

Seminarium poświęcone ostatniemu okresowi Stadionu X-lecia, traktowało obiekt jako punkt wyjścia do szerszej refleksji na polu antropologii kultury, lingwistyki, land artu, sztuki radiowej i najnowszej historii Polski. Publiczność berlińska zna Warszawę, mniej jednak tę widzianą z perspektywy mniejszości wietnamskiej, badań botanicznych lub archeologicznych wędrówek po Stadionie. W seminarium poruszono wątek samospalenia się Ryszarda Siwca oraz temat oporu. Stefanie Peter bardzo ciekawie zakreśliła wątek równoległych historii związanych ze Stadionem – takich jak gest Siwca oraz film izraelskiej artyski Yael Bartany, w której lewicowy aktywista Sławomir Sierakowski wzywa trzy miliony Żydów, żeby powrócili do Polski. Anda Rottenberg zwróciła uwagę na wątki i motywy chrześcijańskie odnajdywane w dożynkach i innych manifestacjach władzy ludowej. Sebastian Cichocki zdecydował się, na bardzo ciekawą, performatywną formę wystąpienia – zamieniając je na słuchowisko radiowe zainspirowane ‘Stertą językową’ Roberta Smithsona. Warren Niesłuchowski pokazał pole poszukiwań słowtwórczych i historycznych związanych z dzisiejszym rozumieniem słowa Stadion. Przez cały wieczór w budynku The Building nadawało backyardradio – niezalezne radio berlińskie skupione wokół Haus der Kulturen der Welt. Seminarium zakończyło się imprezą w piwnicy the Building zaaranżowanej na srebrno jak Factory Andy Warhola, gdzie jako dj zadebiutował m.in. Anton Vidokle.

Relacja Daniela Millera z seminarium w internetowym wydaniu frieze

Seminarium odbyło się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej


Organizatorzy: Fundacja Bęc Zmiana & Fundacja Laury Palmer
Partnerzy: Pro QM – opiniotworcza ksiegarnia berlinska, dystrybutor ksiazki w Berlinie
Korporacja Ha!art – współwydawca książki i jej dystrybutor w Polsce
Fundacja Laury Palmer – partner merytoryczny
Instytut Polski w Berlinie – partner merytoryczny i logistyczny
e-teatr.tv – partner filmów dokumentujących akcję na Stadionie X-lecia
Dj Anton Vidokle, fot. Chris Frey